Welke isolatiewaarden bestaan er, en waarvoor worden ze gebruikt?

isolatiewaardenEen belangrijk iets om rekening mee te houden als u uw woning isoleert, is toch wel de isolatiewaarde. Deze waarde is afhankelijk van het materiaal van een constructiedeel of het hele gebouw dat geïsoleerd moet worden. Den bijvoorbeeld aan kozijnen, de muren of de vloeren van uw woning. De waarden kunnen echter ook door elkaar beïnvloed worden, maar wat zijn nu de verschillende waarden en waar worden ze voor gebruikt?

R-waarde

Er zijn verschillende producten die onder de isolatievermogen R vallen. Zo wordt dubbelglas met de R-waarde uitgedrukt, maar ook bij vloeren, daken en muren wordt dit gebruikt. Bij hoge R-waarde is er sprake van hoge isolatiematerialen. De R-waarde wordt namelijk gebruikt als maatstaf voor premies en subsidies. U kunt de berekening maken afhankelijk van de materialen en de diktes.

K-waarde

De k-waarde is de isolatiewaarde waarmee een huis wordt uitgedrukt. Hiermee wordt vergeleken hoeveel warmte uw woning verliest. Onder andere uw dak, vloer, ramen en buitenmuren zijn erg warmteafgevend. Hoe lager de K-waarde, hoe minder uw woning aan warmte verliest.

RC-waarde

Er zijn ook producten met meerdere isolatielagen. De totale isolatiewaarde wordt dan uitgedrukt als RC-waarde. De RC is eigenlijk een optelling van alle R waarden die in het product zitten. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de isolatiewaarden van het product zijn.

U-waarde

De u waarde wordt vastgesteld door de hoeveelheid warmteverlies die hollandpillen.com door een vierkante meter uit een specifiek constructiedeel ontsnapt per seconde. Het wordt bepaald door de dikte van het materiaal in combinatie met het type materiaal. Hoe lager de U-waarde is, hoe beter uw woning is geïsoleerd. De waarden kunnen per deel verschillen aan de hand van transparante of doorzichtige constructiematerialen.

Lambda waarde

Het isolerende karakter van uw gekozen materiaal wordt bepaald door acquistare levitra middel van de lambda-waarde. Deze waarde stelt de warmtegeleiding van specifieke materialen vast. Deze waarde vormt de basis voor het berekenen van de overige isolatiewaarden. Hoe lager de lambda-waarde is, hoe beter de isolatie, echter kan de isolatiewaarde worden gecompenseerd door een dikkere laag isolatie te gebruiken, als de lambda-waarde erg hoog is. Op beide manieren gaat er dan minder warmte verloren.

Nieuwbouw

Nieuwbouwhuizen hebben volgens de wet erg strenge eisen wat betreft de isolatie. Zo is de verplichte minimale isolatiewaarde K45. Deze waarde kan bereikt worden door een goed te isoleren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw dak, gevel, vloeren, ramen, deuren en koudebruggen. Koudebruggen kunnen worden geïsoleerd door het aanbrengen van goede afdichtingen tussen de bewegende delen van uw beglazing.

Advies

Het geld dat u investeert aan uw woningisolatie heeft u op lange of korte termijn vanzelf terugverdient. Zeker als u het laat uitvoeren door een isolatiespecialist. Deze persoon weet precies wat hij moet doen om warmteverlies zo klein mogelijk te maken. Wilt u advies over het isoleren van uw woning? Of een prijsofferte? Neem dan contact op met Javo Spouwmuurisolatie uit Den Haag. Javo vertelt u alles over de isolatie van uw woning.